Generalversammlung

Eis Generalversammlung huet wéinst dem COVID 19, dëst Joer net wéi gewinnt ëffentlech stattfonnt. An Plaz hunn mir, wéi de Gesetzestext et eis erlaabt, eng virtuell Generalversammlung per Bréif / Email organiséiert.

Dobäi ass eise Bilan a Kompositioun vum Comité approuvéiert ginn.

Mir soen all deenen déi un der Ofstëmmung deel geholl hunn Merci!

Bléift Gesond

Menus vun der Maison Relais

Hei kënnt dir den menu vun der Maison Relais bis den 31/12/20 eroflueden:

Menus

Events

Wéinst der Evolutioun vum Virus COVID-19 zu Lëtzebuerg an enger domat verbonnener Hausse vum Risk vun enger Iwwerdroung hunn mir leider missten all eis Events ofsoen.

Gidd Member

Ënnerstëtzt d'Aktivitéiten/Projeten déi mir fir d’Kanner organiséieren.

Géint bezuele vun engem Minimum vun 7,5 Euro op eise Konto gidd Dir Member vun der EVGS A.s.b.l. an ënnerstëtzt domat d’Aktivitéiten/Projeten déi mir iwwert d’ganzt Schouljoer fir d’Kanner organiséieren.

Eise Konto:

IBAN LU78 0019 8700 4828 4000 vun der BCEE LU LL

Mir sinn nët Gewënn orientéiert an investéieren 100% vun eise Suen a Projeten déi de Kanner an eiser Schoul ze gutt kommen.