Services d’accueil

Maison Relais

1, Place Batty Weber

L-5451 Stadtbredimus

relais.stadtbredimus@croix-rouge.lu

Tel: 26 70 75 46

Bei Aktivitéiten ausserhalb vun der Maison Relais: GSM: 621 559 415

Nadine Maas – Responsable Maison Relais Stadtbredimus

 

Méi Infoen um Site vun der Croix-Rouge

 

}

Öffnungszäiten

Méindes bis Freides 7:00 – 18:30

Fermeture:

23.12.19 – 03.01.20 et 10.08.20-21.08.20

Crèche Huesenascht

36, rue Dicks
L-5451 Stadtbredimus

Tel.: 2755-6832/ 6833

huesenascht@croix-rouge.lu

Loredana Helfer- responsable Crèche Huesenascht
Croix-Rouge Luxembourgeoise

Méi Infoen um Site vun der Croix-Rouge

}

Öffnungszäiten

Méindes bis Freides 7:00 – 18:30

Fermeture:

23.12.19 – 03.01.2020